KIRKEHISTORIE

Den Eritreiske Ortodokse Kirke Debre Iyesus i Bergen ble etablert i 2011 og formelt stiftet 5. mars 2011.

Menigheten er en formulering av grunnleggende fra Den eritreiske koptiske kirkes kanoniske lov fra 29. september 1992.  Menigheten får hjelperåder fra lovene til Den Eritreiske Koptiske Kirke. Menigheten skal være et sted hvor overlevering av kirkens hellige Tradisjon og erfaringen fra våre ortodokse forfedre og hele den ortodokse kristenheten bevares som i et skattkammer. Den skal være et felleskap for de troende som i enstemmighet samles rundt sin himmelske Herre, Jesus Kristus.

Den hellige ortodokse menighet organiseres seg sin virksomhet gjennom flere ortodokse kristne troende mennesker som bosatte seg i Bergen og nabo kommuner.  Den hellige koptiske menighet skal drive sin gudstjeneste i et samlingslokale i Bergen. Menigheten er fortsatt i startfase, og har per i dag allerede godt over 210 medlemmer. Den Eritreisk kirkeforening skal bidra til å gjøre den ortodokse kirke mer tradisjoner og tilgjengelig for alle ortodoks troende Eritriere og alle andre interesserte.

Comments

comments