7_7

አንቲ ጓለይ እዚኣስ ዘማሪት ድያ ወይስ ኣዝማሪት

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ አምላክ አሜን “አንቲ ጓለይ እዚኣስ ዘማሪት ድያ ወይስ ኣዝማሪት” 1ይ ክፋል ሎሚ ካብታ ኣዝየ ዘፍቅራ ዓባየይ ዝተመሃርክዎ ምህሮ እየ ከካፍለክን። ዓባየይ ንዓይ መሓዛይ ኣደይ መምህር ሃይማኖተይ ኮታስ ዓባየይ ንዓይ ኵሉ ጽቡቕ ነገር ኢያ። እዚ በጺሐዮ ዘለኹ ናይ መንፈሳዊ ሕይወት ደረጃይ ዋላ እኳ ዝነኣድን ዘኹርዕን እንተዘይኮነ፡ናይ’ዚ ምንጪ ግና ካብ ህጻንነተይ ኣትሒዛ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ሥነ ምግባርን እናመሃረት፡ ናብዚ በጺሐዮ ዘለኹ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ዝገበረት ዓባየይ ኢያ። ዓባየይ ኣብ ኤርትራ ገዲፈያ ናብ ስደት ካብ ዘምርሕ ዳርጋ ሽዱሽተ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

hosaana

ሆሳእና

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍጻሜ ግዚኡ ምስ በጽሐ ከምቲ ንነፍሰይ ኣሕሊፈ ዝህባ ባዕለይ’የ ዝበሎም ንኢዮርሳሌም ብ 22  መጋቢት ደየበ፡ ህዝቢ ኢዮርሳሌም ክኣ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ተቐበልዎ፡ ጎይታና ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኩሉ ብ ግዜ ዝፍጸም ምዃኑ እናርኣዮም፡ ኣምላኽና ናይ ሰላም ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ ኣብ ቤተ ፋጊ ምስበጽሐ ክልተ ካብ  ሃዋርያት ልኢኹ ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ኽትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ፡ ሓደ እንተ ሓተተኩም ክኣ ንጎይታ የድልይዎ ኢዮም በልዎም ኢሉ ልኣዀም፡ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

ዓርቢ ስቕለት

ኢሳያስ 53 ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ፣ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ፣ ንሕና ግና ከምእተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከምእተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰንኪ ገበና ቆሰለ ብሰንኪም ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላ መታን ክንረክብ መቕጻአቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕናዉን ብስምብራቱ ሓዌና (ኢሳያስ 53)