7

ጸሎት ብ ቛንቋ ነርወጂያን

EritreiskeKristianortodoks Bønn (stelot) Yemaeteb gestey kulu nebsey  B amsal meskel Yemaeteb gestey kulu nebsey B amsal meskel Yemaeteb gestey kulu nebsey B amsal meskel B sm abb b sm weld b sm menfes kedus Hade amelak  b kedsti slase ena amena Ena temahsten. nkhideka seytan ab kedmi adena bete kristian. nesa nay zelealem alem stegi’eyna mskrna zkonet mariam eya amen Ågoyta neaka nemesgneka å goyta neaka nekbereka å goyta negzeaka alena nekdus semka negzeå alena kulu berki yesegdelka, lesan kulu …ሙሉእ ትሕዝቶ…

mstire kurban

ምሥጢረ ቍርባን

 “እቲ ሥጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነውን ኣብኡ እነብር ዮሓ 6:56 ክርስቲያን ዝኮነ ኵሉ ነዞም ሓሙሽተ ኣዕማደ ምሥጢር ክመሃሮም ይግባእ ‘’ ኣዕማድ’’ ማለት ኣዕኑድ ማለት እዩ:: ኣዕኑድ መበሊኦም ድማ ዓንዲ ንገዛ ተሰኪሙ ከምዘጽንዕ እዚኣቶም ድማ ናይ ምእመናን ልቢ ብእምነት ስለ ዘጽንዑ እዮም:: ‘’ምሥጢር’’ ምባሎም ምስጢር ዝተባህለሉ ምኽንያት ብዓይንና ክንርእዮም ብኣዕዳውና ክንድህስሶም ዘይንኽእል በብዓይነቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ በዞም ምሥጢራት’ዚኦም ምኽንያት ስለዝወሃበና እዩ:: ሓሙሽተ ኣዕማደ ምሥጢር ማለት ከኣ 1. ምሥጢረ ሥላሴ 2. ምሥጢረ ሥጋዌ 3. ምሥጢረ ጥምቀት 4. ምሥጢረ ቍርባን …ሙሉእ ትሕዝቶ…

ዕርገት

ካብ ትንሳኤ ክሳብ ዕርገት ዘሎ ወቕቲ ዘመነ ትንሳኤ ይበሃል። ኣብዚ እዋንእዚ ቤተ ክርስትያን ብዛዐባ ሞት፣ ስቕለትን ትንሳኤን ክርስቶስ ት ዝምር። ኣብዚ ዕለትእዚ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ፡መዛሙርቱ ዳግማይ ከምዝተራእዮም እናስተንተነት፣ ንታሪኽ ቶማስ እናገለጸት ትሰብኽ። ሰላም ውሽጣዊ ዕረፍቲ ኢዩ። ጎይታ ኣብ ትንሳኤ ይኹን ኣብተን ዳሕረዎት መዓልትታት (ዳግማይ ትንሳኤ) ሰላሞም ተዘሪጉ፣ ቤቶም ዓጽዮም ተኣኪቦም ንዝነበሩ ሃዋርያት “ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን” ኢልዎም።  እዚ ምስ በሎም ከኣ ኣእዳዉን ጎድኑን ኣርኣዮም። እዝኾነሉ እለት ትንሳኤ እዩ ነይሩ ቶማስ ድማ ኢየሱስ ክግለጽ ከሎ ምስኦም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

hosaana

ሆሳእና

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!! ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍጻሜ ግዚኡ ምስ በጽሐ ከምቲ ንነፍሰይ ኣሕሊፈ ዝህባ ባዕለይ’የ ዝበሎም ንኢዮርሳሌም ብ 22  መጋቢት ደየበ፡ ህዝቢ ኢዮርሳሌም ክኣ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ተቐበልዎ፡ ጎይታና ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኩሉ ብ ግዜ ዝፍጸም ምዃኑ እናርኣዮም፡ ኣምላኽና ናይ ሰላም ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ ኣብ ቤተ ፋጊ ምስበጽሐ ክልተ ካብ  ሃዋርያት ልኢኹ ዝተኣስረት ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ኽትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ፡ ሓደ እንተ ሓተተኩም ክኣ ንጎይታ የድልይዎ ኢዮም በልዎም ኢሉ ልኣዀም፡ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

ዓርቢ ስቕለት

ኢሳያስ 53 ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ፣ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ፣ ንሕና ግና ከምእተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከምእተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰንኪ ገበና ቆሰለ ብሰንኪም ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላ መታን ክንረክብ መቕጻአቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕናዉን ብስምብራቱ ሓዌና (ኢሳያስ 53) Comments comments