እዋናዊ ሓበሬታ፥: ዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ኢየሱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንዕለት 30.05.2015 ን 31.06.2015 ብ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ክበዓል ኢዩ። ክብረ በዓል ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ኣስኮይ ሃለን (Askoy hallen311) Askoy

እዋናዊ ሓበሬታ፥: ዓመታዊ ክብረ በዓል ደብረ ኢየሱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንዕለት 30.05.2015 ን 31.06.2015 ብ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ክበዓል ኢዩ። ክብረ በዓል ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ኣስኮይ ሃለን (Askoy hallen311) Askoy Comments comments

ሰሙነ ሕማማት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሙነ ሕማማት ማለት ኣብ መወዳእታ ናይ ዓቢይ ጾም ዝርከብ ሰሙን ኮይኑ፡ ካብ ሆሣዕና ምሸት ክሳብ ቅድሚ ትንሣኤ ንዘሎ ቀዳም ለይቲ የመልክት። ብካልእ ኣበሃህላ ቅድሚ ትንሣኤ ዘሎ ሓደ ሰሙን ሰሙነ ሕማማት ተባሂሉ ይፍለጥ። በዚ ሰሙን እዚ ምእመናን ንኵሉ ዋኒኖም ሓዲጎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ንውዕለት ጐይታ እናዘከሩ ስለ ሕድገት ኃጢኣቶም መዓልትን ለይትን ዝምኅጸኑሉን ዝበኽይሉን ዝሓዝኑሉን ዝሰግዱሉን ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ጥራይ ፍሉይ ሥርዓት ዝፍጸመላ ሰሙን እያ። ዓርቢ ስነ ስቕለቱ ዝዝከረሉ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

tsome

ሰናብቲ ዓቢይ ጾም

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብደም ጐይታ ዝተመሥረተት፡ ኣብ ትምህርቲ ነቢያትን ሓዋርያትን ዝጸንዐት፡ ሥርዓታን ትውፊታን ድማ ቅዱሳት መጽሓፍት መሠረት ዝገበረ ናብ ቅድስና ዝመርሕ ሓዋርያዊን እዩ። ኣዝዩ ሰፊሕ መንፈሳዊ ሥርዓትን ትውፊትን ስለዘለዋን ዓቂባቶ ድማ ስለእትረከብን እንኳዕ ኣብ ውሽጣ ብእምነት ንዘሎ ካብቲ ጸጋኣ ንዝሳተፍ ይትረፍሲ ነቶም ካልኦት በጻሕቲ ዓለም እኳ ክንደየናይ ከምዝምስጥ ዝስሕቶ የልቦን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እተኽብሮም ሰናብቲ፡ እትጾሞም ኣጽዋማት፡ እትጽልዮ ጸሎት፡ እትቖሞ ማኅሌት፡ እትቕድሶ ቅዳሴ፡ እተብዕሎም በዓላት ወቦ ዘተርፈ መሠረትን መንፈሳዊን ታሪኽን ትውፊትን ከምዘለዎም ከነስተውዕለሉ ይግባእና። ነዚ ምፍላጥን ምስኡ ድማ ኣጸቢቕካ ምልላይን …ሙሉእ ትሕዝቶ…

tsome

ሸውዓት ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት

ኣብ ቅድስት ተዋሕዶ ሃይማኖትና ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ዝበሃላ ፯ ምዃነን ጠቒስና ኣሎና። እግዚአብሔር ኣብ ዝፈቐደሉ ኣብቲ ነፍስ ወከፍ ጾም ዝኣትወሉ እዋናት በብጊዜኡ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ከምእነዳሉ ተስፋ ብምግባር ንመረዳእታን መእተውን ጥራይ ክኾነና ኣስዒብና ብዛዕባ እዘን ሸውዓተ ኣጽዋማት ቍሩብ ክንጠቅስ፦ ፩. ዓቢይ ጾም (ጾመ ኣርብዓ) እዚ ጾም’ዚ ሸሞንተ ሰሙናት ወይውን ፶፭ መዓልትታት ዘለዎ ጾም እዩ። ዋላ እኳ ብዝኂ ዕለታት ኣጽዋም ዘይለዋወጥ ይኹን ደኣ እምበር ልክዕ ክልተ ሰሙን ድኅሪ ምጅማር ጾመ ነነዌ ስለዝኣቱን ምስ ነነዌ ምእታው ዕለታቱ ክብን ለጠቕን ክብል ይርከብ። መሠረት’ዚ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

debreiyesusbergen

ጾም

ጾም ማለት ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝኾነ ዓይነት መግቢ ምኽልካል፣ ከምኡ’ውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናይ እንስሳ ተወጽኦ ከም ስጋ፣ ጸባ፣ ጠስሚ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይምብላዕን ማለት ኢዩ (ዳን.10፣2-3)። ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ጾም ኣብ ክልተ (2) ይኽፈል ንሱ ድማ፦ 1. ናይ ግሊ ጾም 2.ናይ ኣዋጅ ጾም ተባሂሎም ይጽውዑ። 1. ናይ ግሊ ጾም፦ ናይ ግሊ ጾም ናይ ንስሓ ጾም ተባሂሉ ዉን ይጽዋዕ ኢዩ ምኽንያቱ ናይ ግሊ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ኣበ ነብሱ ድሕሪ ናይ ንስሓ ኑዛዜ ዝወሃቦ ቀኖና ኮይኑ፣ ንሱ ኸኣ ስለ ሓጢኣቱን በደሉን …ሙሉእ ትሕዝቶ…

debreiyesus_bergen

ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ብግእዝ ካብ ሰኑይ 25 ጥሪ 2007 ክሳብ ረቡዕ 27 ጥሪ 2007 (ወይ ከኣ ብፈረንጂ ካብ ሰኑይ 2 ለካቲት 2015 ክሳብ ረቡዕ 4 ለካቲት 2015) እዚ ዓቢ ታሪኽ ዘለዎ ጾም ካብተን ሸውዓተ (7) ዓበይቲ ኣጽዋማት ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ሓደ ኢዩ። ጾመ ነነዌ ዚተበሃለሉ ምኽንያት ከኣ ታሪኹ ኣብ መጽሓፈ ዮናስ ተዘርዚሩ ከም እንረኽቦ፡ ነነዌ ትበሃል ዓባይ ከተማ ብብዝሒ ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ርሒቃ ስለ ዝነበረት እግዚኣብሔር ከኣ ዓቢ ናይ ጥፍኣት ደመና ኣንጸላለወላ። እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ሰብ ብንስሓ ተመሊሱ ምሕረት ክረክብ ደኣ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

7_7

አንቲ ጓለይ እዚኣስ ዘማሪት ድያ ወይስ ኣዝማሪት

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ አምላክ አሜን “አንቲ ጓለይ እዚኣስ ዘማሪት ድያ ወይስ ኣዝማሪት” 1ይ ክፋል ሎሚ ካብታ ኣዝየ ዘፍቅራ ዓባየይ ዝተመሃርክዎ ምህሮ እየ ከካፍለክን። ዓባየይ ንዓይ መሓዛይ ኣደይ መምህር ሃይማኖተይ ኮታስ ዓባየይ ንዓይ ኵሉ ጽቡቕ ነገር ኢያ። እዚ በጺሐዮ ዘለኹ ናይ መንፈሳዊ ሕይወት ደረጃይ ዋላ እኳ ዝነኣድን ዘኹርዕን እንተዘይኮነ፡ናይ’ዚ ምንጪ ግና ካብ ህጻንነተይ ኣትሒዛ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ሥነ ምግባርን እናመሃረት፡ ናብዚ በጺሐዮ ዘለኹ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ዝገበረት ዓባየይ ኢያ። ዓባየይ ኣብ ኤርትራ ገዲፈያ ናብ ስደት ካብ ዘምርሕ ዳርጋ ሽዱሽተ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

ጸሎተ ሃይማኖት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት – ግእዝ  ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አኃዜ ኲሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ።    ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘህልው ምስሌሁ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም። ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን። ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘዕሩይ ምስ አብ በመለኮቱ። ዘቦቱ ኲሉ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ። ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት። ተሰብአ ወተሠገወ እመንፈስ ቅዱስ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል። ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሐመ …ሙሉእ ትሕዝቶ…

kidus giorgis

ቅዱሳት ኣሳእል

ከም ዝፍለጥ ፈጣሪ ዅሉ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ብኣምላኽነቱ ዘይረአን ዘይድህሰስን ረቂቕ መንፈስ ምዃኑ ቅዱሳት መጻሕፈቲ የረድኡ(ዮሓ 4፣24) እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግድሉ ይግባእ።ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን ነቲ ጐይታና ዝመሃሮ ትምህርቲ ብምኽታል እግዚአብሔር ረቂቅ(መንፈስ) ምዃኑ ክገልጽ ከሎ “”ጐይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ዘሎ ሓርነት ኣሎ ይብል(2ቆሮ 3፣17)፣ በዚ መሠረት እቶም ኵሉ ጊዜ ብዘይ ምቁራጽ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ቅዱሳን መላእክቲ ውን ረቀቕቲ መናፍስቲ ምዃኖም መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና፣ መዝ 103(104)።4 ሕቶ።-ቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ እግዚአብሔር ረቂቕ እንተደኣ ኮይኑ መላእክቲውን ረቀቕቲ …ሙሉእ ትሕዝቶ…