ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ ብግእዝ ካብ ሰኑይ 25 ጥሪ 2007 ክሳብ ረቡዕ 27 ጥሪ 2007 (ወይ ከኣ ብፈረንጂ ካብ ሰኑይ 2 ለካቲት 2015 ክሳብ ረቡዕ 4 ለካቲት 2015)

እዚ ዓቢ ታሪኽ ዘለዎ ጾም ካብተን ሸውዓተ (7) ዓበይቲ ኣጽዋማት ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ሓደ ኢዩ። ጾመ ነነዌ ዚተበሃለሉ ምኽንያት ከኣ ታሪኹ ኣብ መጽሓፈ ዮናስ ተዘርዚሩ ከም እንረኽቦ፡ ነነዌ ትበሃል ዓባይ ከተማ ብብዝሒ ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ርሒቃ ስለ ዝነበረት እግዚኣብሔር ከኣ ዓቢ ናይ ጥፍኣት ደመና ኣንጸላለወላ።

እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ሰብ ብንስሓ ተመሊሱ ምሕረት ክረክብ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ስለ ዘይደሊ ነዛ ከተማ እዚኣ ዉን መጸዋዕታ ናይ ንስሓ ከብጽሕ ከምዚ ኢሉ ንነብዪ ዮናስ ለኣኾ ፡- “ተንሥእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ፣ ኪድ። እከይ ሕዝባ ዓቢይ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ኣሎኹ እሞ ኣንጻራ ስበኽ” እቲ ነብዪ ድማ ከምዚ ብምባል ነቶም ሕዝቢ መልእኽቲ ንስሓ ኣቕረበሎም ፡-…

(ት.ዮና 3፡4) “ነነዌ ኣብ ውሽጢ እዘን ኣርብዓ መዓልቲ እዚአን ኽትግምጠል እያ” ኢሉ ሰበኸሎም። እቶም ሕዝቢ’ውን ነዚ መጸዋዕታ ብምሉእ ልቦም ብምእማን ነቲ መልእኽቲ ተቐበልዎ (ዮና፡ 3፡5)። ካብዚ ቀጺሉ ዉን ናብ ንጉሥ ናይቲ ዓዲ እዚ ወረ በጽሐ እሞ፡ እቲ ንጉሥ ድማ ካብ ዝፋኑ ተንሢኡ፣ ልብሲ መንግሥቱ ቀንጠጠ፡ ወጮ ተኸዲኑ ኣብ ሓሙኽሽቲ ተቐመጠ። ኣብ ሕዝቢ ነነዌ ኸኣ ኣዋጅ ኣወጀ፡- “እዚ ዚስዕብ ትእዛዝ ንጉሥን መኳንንቱን እዩ ፡- ሰብ ወይ እንስሳ ገለ ነገር ኣይጥዓሙ። መጓሰ ኸብቲ ኾነ መጓሰ ኣባጊዕ ገለ እኳ ኣይጥዓማ፣ ኣይውፈራ፣ ማይውን ኣይስተያ። ሰብን እንስሳን ወጮ ይከደኑ ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ ይማህለሉ ነፍስ ወከፍ ከኣ ኻብ እኩይ መገዱን ካብቲ ኽፉእ ግብሩን ይመለስ። ምናልባሽ ኣምላኽ ሓሳቡ ይልውጥን ካብ ጉሁር ቁጥዓኡ ይምለስን ይኸዉን፣ ንሕና ኸኣ ኻብ ጥፍኣት ንድሕን ንኸዉን?” ብምባል ናይ ምድሓን ኣዋጅ ኣወጀ።

ሰብ ነነዌ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ እንሪኦ ካብ ዓቢይ ክሳብ ንእሽተይ፡ ካብ ንጉሥ ክሳብ ተራ ከምኡውን እንስሳታት ከይተረፉ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተማህለሉ ካብቲ እከይ ተግባሮም’ውን ምስ ተመልሱ ካብቲ ተዳልይሎም ዝነበረ ናይ ጥፍኣት መቕዘፍቲ ክድሕኑ ከኣሉ (ዮና፡3፡10)

ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ዘመን ቆጺሮም መዓልቲ ወሲኖም ዓመታዊ 3 መዓልቲ (ሰኑይ,ሰሉስ,ረቡዕ) ናይ ሰብ ነነዌ ጾም እንዳዘከርና ካብ ኩሉ ክፉእ ዝበለ ነገር ተኸልኪልና፡ ብጾምን፡ ጸሎትን፡ ምህለላን ናብ ኣምላኽና ልብና ከነቕንዕ ካብ መፈንጠራ ድያብሎስ ዉን ከነምልጥን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ነገር ዉን ክንድሕንን ክንጾሞ ከም ዘለና ይምህሩናን ይእዝዙናን።

ጾምና ናይ በረኸትን፡ ሰላም፡ ቅሳነትን፡ ፍቕርን፡ ሓድነት፡ ዓወትን ይግበረልና!!!

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል።
ወለመስቀሉ ክቡር።
ኣሜን!!!

Comments

comments

Posted in ጾም.